Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
113 người đã bình chọn
516 người đang online

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng (09/06/2021)

Ngày nay, lĩnh vực CNTT đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, hành chính công, cổng thông tin điện tử đã trở thành một phần quan trọng trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà CNTT đem lại thì nguy...

°