Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
1884 người đang online
https://chuyendoiso.dienbien.gov.vn/
http://sogtvt.dienbien.gov.vn/portal/Pages/Chuyen-doi-so.aspx

Kiểm tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ (21/12/2022)

Công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giao thông vận tải. Thực hiện Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022. Giám đốc Sở GTVT đã ban hành Quyết...

°