Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
111 người đã bình chọn
2293 người đang online

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (25/05/2021)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sở GTVT đã triển khai các văn bản: Công văn số 1070/SGTVT-VP ngày 07/5/2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; công văn số...

°