Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
176 người đã bình chọn
473 người đang online

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2023

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
100%

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”.

 Ngày 22/3/2023, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phạm Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Buổi học tập nội dung được triển khai theo Kế hoạch 365 -KH/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Sở giao thông vận tải về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí tham gia học tập phải nghiêm túc học tập, quán triệt nội dung với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2023 là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                                            

Đồng chí Phạm Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

phát biểu chỉ đạo tại buổi Học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trực tiếp giới thiệu các nội dung cơ bản của Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. Theo đó, Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2023, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức của ngành giao thông vận tải có đủ nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập giai đoạn mới.

                                                    

Đồng chí Nguyễn Duy Chinh – Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung của học tập Chuyên đề học tập     

Thông qua buổi học tập, đồng chí Nguyễn Duy Chinh bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên Đảng bộ Sở GTVT thông qua việc học tập học tập Chuyên đề 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”. sẽ tiếp tục đúc rút cho mình những nội dung trọng tâm, hiểu rõ và nắm bắt được tinh thần của buổi học tập để có thể triển khai áp dụng thực tế tại cơ quan, đơn vị; đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất Đảng bộ Sở GTVT Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó góp phần cùng với Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Sau buổi học tập, Thường trực Đảng ủy Sở yêu cầu các đồng chí tham gia học tập Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”, đưa nội dung chuyên đề vào nhiệm vụ, vị trí chính trị của mình, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

Văn phòng Sở

     

Tin mới nhất

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ...(24/03/2023 11:18 CH)

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG(16/08/2021 9:49 CH)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ(29/07/2021 10:20 CH)

Sở Giao thông vận tải ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(18/05/2021 10:14 CH)

°