Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
176 người đã bình chọn
502 người đang online

Kế hoạch xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”

Đăng ngày 11 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4114/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Sở Giao thông vận tải Điện Biên ban hành Kế hoạch xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”

Tin mới nhất

Phối hợp giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện...(08/12/2023 5:15 CH)

Chi bộ Văn phòng – Thanh tra tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới(08/12/2023 5:08 CH)

Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành...(28/11/2023 2:42 CH)

Nâng cao nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về công tác giao thông, vận tải(28/11/2023 2:32 CH)

°