Thông báo số 1443/TB-SGTVT ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi TP Hà Nội và ngược lại