Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
166 người đã bình chọn
1969 người đang online

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
100%

Ngày 27/7/2021, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

     Buổi học tập nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai theo đúng Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch 122-KH/ĐU ngày 25/5/2021 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí tham gia học tập phải nghiêm túc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung làm rõ những điểm mới của Nghị quyết, quan tâm, chú trọng đến các nội dung có liên quan trực tiếp đến các mặt công tác của Ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, trong quá trình học tập, đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

phát biểu chỉ đạo tại buổi Học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Khuyến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trực tiếp giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng chí nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Theo đó, đồng chí đã truyền đạt đến Hội nghị những điểm cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chủ đề Đại hội XIII; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Đồng chí Phạm Minh Khuyến – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

Thông qua buổi học tập, đồng chí Phạm Minh Khuyến bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên Đảng bộ Sở GTVT thông qua việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục đúc rút cho mình những nội dung trọng tâm, hiểu rõ và nắm bắt được tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII để có thể triển khai áp dụng thực tế tại đơn vị, đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất Đảng bộ Sở GTVT Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó góp phần cùng với Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Sau buổi học tập, Thường trực Đảng ủy Sở yêu cầu các đồng chí tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, áp dụng thực tiễn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

Nguyễn Thị Thắm - Văn phòng Sở

 

Tin mới nhất

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG(16/08/2021 9:49 CH)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ(29/07/2021 10:20 CH)

Sở Giao thông vận tải ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(18/05/2021 10:14 CH)

Gặp mặt các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và cựu sinh viên của...(22/04/2016 5:13 CH)

°