Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
113 người đã bình chọn
642 người đang online

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Ngày nay, lĩnh vực CNTT đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, hành chính công, cổng thông tin điện tử đã trở thành một phần quan trọng trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà CNTT đem lại thì nguy cơ mất an toàn thông tin cũng song song tồn tại. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của Đảng và Nhà nước ta hiện nay nhằm ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu; hạ tầng thông tin, an toàn máy tính và các phần mềm ứng dụng. Trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng internet cho công chức, viên chức cơ quan, xây dựng Trang thông tin điện tử, ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc …và cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải. Ngoài ra, hệ thống máy chủ, máy trạm của Sở cũng đã từng bước được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng, tất cả hệ thống máy chủ, máy trạm đều được cài đặt phần mềm diệt virut bản quyền, phần mềm virut tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, việc các hacker xâm nhập trái phép một cách tinh vi và khó phát hiện vào hệ thống máy tính có kết nối mạng là điều không thể tránh khỏi, như năm 2019 hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc của Sở bị hacker đánh sập, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Sở... Bên cạnh đó, nhận thức về an toàn an ninh mạng của một vài công chức, viên chức còn chưa đầy đủ, chưa có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình lưu trữ, soạn thảo các tài liệu trên máy tính kết nối internet. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nâng cao công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hạ tầng CNTT của Sở, đã trang bị các thiết bị an ninh mạng như bức tường lửa đối với máy chủ phục vụ cấp đổi giấy phép lái xe; cài đặt phần mềm diệt vi rút tập trung của tỉnh, ổ sao lưu dự phòng…. nhằm bảo mật cơ sở dữ liệu, an toàn máy tính của cơ quan. Từ những hành động cụ thể này, thời gian gần đây hệ thống mạng của cơ quan luôn hoạt động hiệu quả, ổn định. Đây cũng là một kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác bảo mật, an toàn an ninh mạng của Sở Giao thông vận tải. Để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục tập trung làm tốt một số giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc bảo vệ an toàn, an ninh mạng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các dấu hiệu mất an toàn, an ninh mạng. Tăng cường cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng khi sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng. Phối hợp chặt chẽ với Sở thông tin truyền thông, Trung tâm ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng của tỉnh để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra./.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng(09/06/2021 11:11 CH)

SỞ GTVT THAM GIA HOẠT ĐỘNG TDTT KHỐI THI ĐUA HẠ TẦNG - KINH TỂ - KỸ THUẬT NĂM 2019(29/07/2019 10:57 CH)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ(27/07/2019 5:20 CH)

GẶP MẶT HỘI HƯU TRÍ NGÀNH GTVT ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU NĂM 2019(25/04/2019 10:06 CH)

°