Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
113 người đã bình chọn
779 người đang online

Công văn số 846/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Hướng dẫn hoạt động VTHH vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông

Tin mới nhất

Thông báo số 1918/TB-SGTVT ngày 22/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(23/07/2021 9:43 CH)

Thông báo số 1934/TB-SGTVT ngày 23/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(23/07/2021 4:18 CH)

Thông báo số 1903/TB-SGTVT ngày 21/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(21/07/2021 10:13 CH)

Công văn số 1882/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 19/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(19/07/2021 11:13 CH)

Thông báo số 1841/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(14/07/2021 10:11 CH)

Thông báo số 1792/TB-SGTVT ngày 09/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(09/07/2021 9:50 CH)

Thông báo số 1682/TB-SGTVT ngày 30/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(30/06/2021 9:48 CH)

Thông báo số 1666/TB-SGTVT ngày 29/6/2021 của Sở GTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến...(29/06/2021 4:27 CH)

Thông báo số 1665/TB-SGTVT ngày 29/6/2021 của Sở GTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến...(29/06/2021 4:23 CH)

Thông báo số 1649/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(28/06/2021 11:31 CH)

Thông báo số 1633/TB-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(25/06/2021 11:27 CH)

Công văn số 600/SGTVT-VTPT&NL ngày 02/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang(23/06/2021 2:57 CH)

Thông báo số 1324/TB-SGTVT-P5 ngày 22/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(23/06/2021 2:51 CH)

Công văn số 1294/SGTVT-P5 ngày 18/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(21/06/2021 10:40 CH)

Công văn số 2093/SGTVT-VT ngày 18/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(21/06/2021 10:38 CH)

Công văn số 968/SGTVT-QLVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(21/06/2021 10:36 CH)

Thông báo số 2816/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(21/06/2021 10:34 CH)

Thông báo số 1585/TB-SGTVT ngày 21/6/2021 của Sở GTVT Điện Biên về việc đơn vị đăng ký khai thác...(21/06/2021 4:47 CH)

Công văn số 1584/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 21/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên (21/06/2021 3:25 CH)

Thông báo số 1429/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên(21/06/2021 3:19 CH)

Thông báo số 1573/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(19/06/2021 4:36 CH)

Thông báo số 1552/TB-SGTVT ngày 17/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(17/06/2021 11:20 CH)

Công văn số 1544/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(17/06/2021 4:29 CH)

Công văn số 1734/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên(11/06/2021 5:55 CH)

Công văn số 904/SGTVT-QLVT ngày 10/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(11/06/2021 5:42 CH)

Thông báo số 1472/TB-SGTVT ngày 10/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(10/06/2021 10:51 CH)

Thông báo số 1721/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(10/06/2021 3:58 CH)

Thông báo số 1443/TB-SGTVT ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(08/06/2021 4:48 CH)

Công văn số 1823/SGTVT-QLVT ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh(08/06/2021 4:26 CH)

Công văn số 1926/SGTVT-VT ngày 07/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(08/06/2021 4:23 CH)

Công văn số 670/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(07/06/2021 11:00 CH)

Công văn số 1596/SGTVT-QLVTPT,NL ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn(07/06/2021 10:58 CH)

Phương án số 1646/PA-SGTVT ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(07/06/2021 10:56 CH)

Công văn số 1048/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nam Định(07/06/2021 10:52 CH)

Công văn số 739/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(07/06/2021 10:50 CH)

Công văn số 846/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang(07/06/2021 10:46 CH)

Công văn số 1785/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 04/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh(07/06/2021 10:43 CH)

Công văn số 854/SGTVT-QLVT ngày 04/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(07/06/2021 10:41 CH)

Công văn số 1588/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2021 của Sở GTVT Hà Tĩnh(07/06/2021 4:45 CH)

Công văn số 793/SGTVT-QLVT ngày 27/5/2021 của Sở GTVT Lai Châu(07/06/2021 4:43 CH)

Công văn số 845/SGTVT-KHHTC-AGTVT ngày 19/5/2021 của Sở GTVT Bắc Ninh(07/06/2021 4:40 CH)

Công văn số 1600/SGTVTXD-QLVT ngày 17/5/2021 của Sở GTVT- Xây dựng tỉnh Lào Cai(07/06/2021 4:37 CH)

Thông báo số 1032/TB-SGTVT-P5 ngày 25/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(07/06/2021 4:28 CH)

Công văn số 1657/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn(07/06/2021 4:19 CH)

Thông báo số 1867/SGTVT-VT ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(07/06/2021 4:17 CH)

Công văn số 2464/SGTVT-QLVT ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(03/06/2021 5:20 CH)

Công văn số 739/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(03/06/2021 4:05 CH)

Công văn hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm...(03/06/2021 3:43 CH)

Phương án 1646/PA-SGTVT ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(02/06/2021 3:45 CH)

Công văn số 01/SCT-BCĐHĐTMBG ngày 02/6/2021 của Sở Công thương(02/06/2021 3:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(01/06/2021 5:38 CH)

Công văn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai(01/06/2021 3:40 CH)

Công văn về việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(01/06/2021 3:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(28/05/2021 5:41 CH)

Thông báo số 1271/TB-SGTVT ngày 26/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(26/05/2021 6:15 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(19/05/2021 5:49 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(19/05/2021 4:14 CH)

Tổ chức phương án vận tải hành khách liên tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...(17/05/2021 10:03 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên(16/05/2021 10:09 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Yên Bái đến các tỉnh có dịch Covid-19 và...(16/05/2021 9:52 CH)

Công văn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định(16/05/2021 5:43 CH)

Thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên(15/05/2021 5:40 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Sơn La đến các tỉnh có dịch Covid-19 ngược...(14/05/2021 5:24 CH)

Công văn hạn chế hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (14/05/2021 5:22 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh(13/05/2021 10:07 CH)

Công văn hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trong thời gian dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng(13/05/2021 5:31 CH)

Thực hiện hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo văn bản số 612/SGTVT-VTPT&NL ngày 12/5/2021...(13/05/2021 5:30 CH)

Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang(13/05/2021 5:27 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/05/2021 9:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định (12/05/2021 9:21 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên...(12/05/2021 5:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(12/05/2021 3:54 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(11/05/2021 10:16 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trong thời gian dịch Covid-19(11/05/2021 5:55 CH)

Thông báo Các điểm dừng, đỗ trả khách của các phương tiện vận tải từ các địa phương có dịch...(11/05/2021 5:53 CH)

Công văn tổ chức vận tải hành khách, hàng hoá để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh...(10/05/2021 9:18 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Sơn La đi tỉnh Hòa Bình, Điện Biên và ngược lại.(10/05/2021 5:57 CH)

Công văn cập nhật thông tin về hoạt động vận tải khách của các địa phương trong tình hình dịch...(10/05/2021 5:39 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(08/05/2021 10:05 CH)

Công văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới...(08/05/2021 5:59 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi Vĩnh Phúc, Đà Nẵng(04/05/2021 10:20 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 11:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 10:38 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 10:36 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/04/2021 11:19 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/04/2021 3:18 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(14/04/2021 4:08 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(13/04/2021 4:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(07/04/2021 4:00 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/04/2021 3:26 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô của đơn vị vận tải(01/04/2021 4:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH QUÝ I NĂM 2021(31/03/2021 9:36 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:26 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 5:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(29/03/2021 10:32 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/03/2021 10:29 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của đơn vị...(23/03/2021 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(16/03/2021 10:25 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(16/03/2021 10:22 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô (12/03/2021 10:20 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(12/03/2021 10:18 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(11/03/2021 10:02 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(08/03/2021 9:59 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/03/2021 9:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/03/2021 9:38 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định Điện Biên - Nậm Nhùn (Lai...(03/03/2021 9:30 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(09/02/2021 5:26 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(02/02/2021 10:38 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(29/01/2021 10:56 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải dương(29/01/2021 9:35 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/01/2021 10:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(15/01/2021 10:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(15/01/2021 9:51 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô Điện Biên - Quảng Ninh và...(11/01/2021 5:34 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(08/01/2021 3:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(06/01/2021 11:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(06/01/2021 3:37 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/12/2020 11:42 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(17/12/2020 11:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/12/2020 10:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/12/2020 10:42 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/12/2020 10:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(01/12/2020 10:37 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020(24/11/2020 10:49 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(19/11/2020 5:56 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 9:22 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 6:15 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 6:15 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/11/2020 10:59 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(11/11/2020 4:29 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/11/2020 9:21 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 9:26 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 6:12 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 6:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 4:12 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (05/11/2020 10:54 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(03/11/2020 5:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(26/10/2020 4:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/10/2020 4:42 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(20/10/2020 10:29 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/10/2020 5:57 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/10/2020 5:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/10/2020 4:54 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/10/2020 5:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô (05/10/2020 5:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(05/10/2020 5:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:50 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 521/QĐ-SGTVT NGÀY...(01/10/2020 4:20 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(30/09/2020 5:47 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/09/2020 5:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/09/2020 5:40 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/09/2020 3:45 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/09/2020 5:50 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(22/09/2020 5:25 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(22/09/2020 3:43 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(21/09/2020 10:35 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(21/09/2020 3:38 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/09/2020 3:52 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(21/08/2020 4:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(19/08/2020 4:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/08/2020 3:52 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh(18/08/2020 9:44 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(18/08/2020 9:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(13/08/2020 11:55 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/08/2020 12:01 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(11/08/2020 11:51 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh(11/08/2020 9:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(07/08/2020 11:58 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/08/2020 9:19 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/07/2020 2:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/07/2020 2:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(21/07/2020 11:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(20/07/2020 11:18 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/07/2020 3:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(17/07/2020 11:14 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/07/2020 9:17 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/07/2020 9:14 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(13/07/2020 10:46 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH QUÝ III NĂM 2020(10/07/2020 5:07 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/07/2020 10:44 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/07/2020 10:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/07/2020 11:16 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/07/2020 9:11 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(01/07/2020 11:12 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2020 11:10 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2020 11:04 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(30/06/2020 11:24 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(26/06/2020 8:50 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(26/06/2020 8:47 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/06/2020 10:19 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/06/2020 4:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(15/06/2020 4:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng k ý khai thác tuyến thành công(09/06/2020 9:20 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 11:06 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 11:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 10:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(05/06/2020 10:12 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/06/2020 10:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/06/2020 10:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(03/06/2020 9:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/06/2020 11:30 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(02/06/2020 10:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/06/2020 9:43 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(01/06/2020 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/05/2020 9:51 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(28/05/2020 9:48 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(27/05/2020 5:32 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(25/05/2020 4:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(21/05/2020 9:22 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(21/05/2020 9:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/05/2020 9:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/05/2020 6:05 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/05/2020 11:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/05/2020 11:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/05/2020 3:19 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/05/2020 3:16 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(29/04/2020 5:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(29/04/2020 5:24 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô...(24/04/2020 10:09 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/04/2020 9:13 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/04/2020 9:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 8:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 5:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 5:21 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(20/04/2020 4:09 CH)

Quyết định công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố...(16/04/2020 4:48 CH)

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(15/04/2020 4:46 CH)

Công văn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các...(31/03/2020 4:05 CH)

Công văn về việc hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô để phòng, chống...(30/03/2020 3:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(25/03/2020 10:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(25/03/2020 10:30 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(20/03/2020 3:57 CH)

Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định...(19/03/2020 4:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/03/2020 3:59 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(16/03/2020 5:47 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 02/2020(16/03/2020 4:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(13/03/2020 4:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/03/2020 5:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/03/2020 4:14 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(10/03/2020 9:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/03/2020 5:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/03/2020 3:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/03/2020 4:26 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/03/2020 4:23 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(03/03/2020 4:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/02/2020 9:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/02/2020 9:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(20/02/2020 10:36 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/02/2020 10:39 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 01/2020(17/02/2020 9:45 CH)

Công văn tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2020 theo định kỳ Quý II/2020(17/02/2020 9:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/02/2020 9:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(17/02/2020 9:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(17/02/2020 9:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (13/02/2020 4:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(13/02/2020 4:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(11/02/2020 4:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(11/02/2020 3:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/02/2020 9:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/02/2020 5:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/02/2020 5:19 CH)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU ĐỒ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG Ô TÔ NĂM 2020(06/02/2020 5:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/02/2020 5:17 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/02/2020 5:12 CH)

Công văn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra(05/02/2020 5:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(30/01/2020 5:25 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(21/01/2020 9:55 CH)

Quyết định về việc công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt(21/01/2020 9:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(16/01/2020 10:23 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 12/2019(15/01/2020 11:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/01/2020 10:58 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(15/01/2020 2:59 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(14/01/2020 10:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:11 CH)

Quyết định về việc ngừng khai thác và đóng tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt(06/01/2020 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(03/01/2020 10:57 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020(02/01/2020 6:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(02/01/2020 5:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(02/01/2020 5:11 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(02/01/2020 5:08 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/12/2019 5:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(26/12/2019 5:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(26/12/2019 5:22 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(26/12/2019 5:14 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/12/2019 5:42 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/12/2019 5:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/12/2019 5:28 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(20/12/2019 10:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(19/12/2019 8:25 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/12/2019 10:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(16/12/2019 10:15 CH)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến VTHK liên...(16/12/2019 9:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/12/2019 11:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/12/2019 10:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(13/12/2019 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:41 CH)

Công văn về việc tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ vận tải khách năm 2020(02/12/2019 11:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/11/2019 10:58 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(28/11/2019 8:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(28/11/2019 8:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(28/11/2019 8:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:37 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/11/2019 11:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/11/2019 11:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/11/2019 9:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/11/2019 8:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2019 8:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(19/11/2019 8:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(19/11/2019 8:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/11/2019 5:05 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải hành khách cố định tháng...(18/11/2019 4:58 CH)

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(18/11/2019 4:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(15/11/2019 5:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/11/2019 11:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/11/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(12/11/2019 9:44 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/11/2019 6:32 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định(08/11/2019 4:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/11/2019 6:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/11/2019 4:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/11/2019 4:34 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(30/10/2019 10:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/10/2019 10:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/10/2019 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/10/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/10/2019 10:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/10/2019 10:42 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/10/2019 8:51 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định Điện Biên - Hà Nội(18/10/2019 3:53 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/10/2019 8:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(11/10/2019 8:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(10/10/2019 8:42 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/10/2019 8:38 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh(09/10/2019 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(07/10/2019 4:08 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(04/10/2019 9:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(04/10/2019 4:04 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH QUÝ IV/2019(01/10/2019 9:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(30/09/2019 3:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/09/2019 3:45 CH)

Thông báo đơn vị ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/09/2019 9:49 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTK cố định tháng 8/2019(12/09/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 10:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 9:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 6:00 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xe xuất bến các chuyến xe trên tuyến từ bến xe TP Điện Biên Phủ đi bến...(06/09/2019 5:00 CH)

Công văn v/v tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2019 theo định kỳ Quý IV/2019(03/09/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 5:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 4:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 3:00 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định Mường Lay (Điện Biên) - Nậm Nhùn...(21/08/2019 5:03 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện Biên -...(19/08/2019 6:32 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/08/2019 6:24 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(13/08/2019 4:36 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 7/2019(12/08/2019 6:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/08/2019 4:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(08/08/2019 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/08/2019 10:25 CH)

Công văn về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/08/2019 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/08/2019 10:05 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/08/2019 10:00 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/08/2019 9:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(31/07/2019 9:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/07/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(26/07/2019 9:38 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/07/2019 10:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(24/07/2019 10:05 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến vận tải hành khách cố định...(22/07/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/07/2019 9:14 CH)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến cố định thành công(22/07/2019 3:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(19/07/2019 6:23 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/07/2019 3:23 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(17/07/2019 3:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(16/07/2019 10:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(15/07/2019 9:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/07/2019 10:17 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/07/2019 10:14 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 6/2019(12/07/2019 10:10 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/07/2019 10:07 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/07/2019 9:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/07/2019 9:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(05/07/2019 4:03 CH)

Thông báo về việc khai thác tuyến cố định từ Hưng Yên đi Điện Biên và ngược lại(04/07/2019 9:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/07/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/07/2019 9:00 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/07/2019 10:00 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(02/07/2019 9:04 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2019 10:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(27/06/2019 9:37 CH)

Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định (26/06/2019 10:03 CH)

Thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công khắc phục vị trí sạt lở do mưa...(26/06/2019 9:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/06/2019 11:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/06/2019 10:22 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện...(25/06/2019 10:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(24/06/2019 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(24/06/2019 5:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(21/06/2019 11:05 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGT tại các đơn vị vận tải(21/06/2019 10:12 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(21/06/2019 3:43 CH)

Thông báo đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh(20/06/2019 9:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(19/06/2019 10:37 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xe xuất bến các chuyến xe trên tuyến từ bến xe TP Điện Biên Phủ đi bến...(19/06/2019 6:00 CH)

Công văn phúc đáp công văn số 1053/SGTVT-QLVT&PT ngày 10/6/2019 của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên(19/06/2019 4:33 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện...(19/06/2019 2:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/06/2019 11:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(17/06/2019 9:18 CH)

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(14/06/2019 9:25 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTHK cố định tháng 5/2019(14/06/2019 3:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/06/2019 11:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/06/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(11/06/2019 9:24 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(10/06/2019 9:33 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/06/2019 10:57 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/06/2019 9:41 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về xe trung chuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên(06/06/2019 11:04 CH)

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi(05/06/2019 11:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/06/2019 10:47 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/06/2019 10:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/06/2019 9:44 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/06/2019 9:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(04/06/2019 5:44 CH)

Phúc đáp công văn số 4545/SGTVT-QLVT ngày 29/5/2019 của Sở GTVT thành phố Hà Nội(03/06/2019 9:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/06/2019 9:28 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định...(03/06/2019 6:04 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(29/05/2019 9:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(29/05/2019 9:01 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/05/2019 5:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(28/05/2019 8:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(28/05/2019 8:42 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/05/2019 5:41 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/05/2019 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/05/2019 10:43 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTK cố định tháng 4/2019(22/05/2019 6:00 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/05/2019 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(22/05/2019 4:41 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/05/2019 4:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(22/05/2019 4:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(22/05/2019 4:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(22/05/2019 4:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/05/2019 3:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/05/2019 3:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(15/05/2019 6:16 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 5:05 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 5:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 4:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 5:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 5:54 CH)

Thông báo chấm dứt hiệu lực phù hiệu của các phương tiện kinh doanh vận tải(14/05/2019 3:43 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/05/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/05/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(08/05/2019 4:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(06/05/2019 10:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(06/05/2019 10:17 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/05/2019 9:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/05/2019 9:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(02/05/2019 10:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(02/05/2019 10:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/05/2019 9:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/04/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2019 10:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2019 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(18/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/04/2019 10:10 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/04/2019 9:07 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTHK cố định tháng 03/2019(17/04/2019 10:00 CH)

Thông báo của Sở GTVT tỉnh Lai Châu về việc ngừng khai thác tuyến VTHK cố định(16/04/2019 9:27 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/04/2019 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/04/2019 9:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(10/04/2019 9:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/04/2019 10:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/04/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/04/2019 10:25 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/04/2019 10:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/04/2019 10:01 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(01/04/2019 10:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/03/2019 8:48 CH)

Thông báo của Sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố...(27/03/2019 9:23 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô của đơn vị kinh doanh vận tải(14/03/2019 11:11 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/03/2019 2:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/03/2019 10:30 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(01/03/2019 10:24 CH)

Bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2019(01/03/2019 4:58 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải(01/03/2019 4:52 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/02/2019 5:31 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/02/2019 4:02 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/02/2019 3:58 CH)

Quyết định số 68/QĐ-SGTVT ngày 15/02/2019 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên(15/02/2019 4:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/02/2019 3:53 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô(11/02/2019 3:24 CH)

Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2019 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên(31/01/2019 4:42 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/01/2019 11:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/01/2019 10:59 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/01/2019 10:56 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/01/2019 10:52 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/01/2019 10:47 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 11:08 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:36 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:27 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô (22/01/2019 11:03 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 11:00 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 10:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 9:56 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/01/2019 11:08 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 11:04 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:54 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:38 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/01/2019 10:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/01/2019 5:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/01/2019 5:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/01/2019 5:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/01/2019 5:26 CH)

Điều chỉnh giờ xe xuất bến và thời gian giãn cách tối thiểu các chuyến xe trên biểu đồ vận tải.(15/01/2019 4:09 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(14/01/2019 5:21 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/01/2019 11:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/01/2019 5:18 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(10/01/2019 6:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(10/01/2019 4:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/01/2019 6:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/01/2019 6:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2019 5:13 CH)

Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/01/2019 5:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/01/2019 5:02 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/01/2019 2:45 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/01/2019 2:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2019 10:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/01/2019 10:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/01/2019 11:10 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(02/01/2019 10:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/12/2018 3:45 CH)

Phối hợp bổ sung biểu đồ VTK năm 2019(26/12/2018 3:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/12/2018 3:06 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/12/2018 3:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/12/2018 4:42 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/12/2018 4:38 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/12/2018 4:29 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/12/2018 4:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:40 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:34 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô (19/12/2018 6:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/12/2018 6:23 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/12/2018 6:18 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/12/2018 5:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHk cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:27 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(16/12/2018 5:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(13/12/2018 5:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/12/2018 11:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/12/2018 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/12/2018 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 9:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 3:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 3:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/12/2018 3:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 5:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:41 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:33 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/12/2018 3:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/11/2018 3:59 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/11/2018 4:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/11/2018 3:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/11/2018 3:51 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/11/2018 3:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2018 11:30 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2018 11:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/11/2018 11:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:11 CH)

Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:09 CH)

Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:05 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/11/2018 11:01 CH)

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/11/2018 10:56 CH)

Đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố Hải Phòng(06/11/2018 10:46 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/11/2018 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:38 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:34 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:32 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/11/2018 4:26 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian giãn cách tối thiểu trên biểu đồ vận tải khách(30/10/2018 4:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 10:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 10:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 9:49 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(25/10/2018 4:19 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/10/2018 9:46 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/10/2018 9:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/10/2018 9:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/10/2018 9:29 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/10/2018 9:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/10/2018 6:27 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án khai thác tuyến (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến Điện Biên...(15/10/2018 9:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/10/2018 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:21 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô (11/10/2018 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 4:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/10/2018 4:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/10/2018 4:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:30 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:14 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/10/2018 11:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:09 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:06 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:00 CH)

Trả lời đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:57 CH)

Từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(04/10/2018 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/10/2018 9:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/10/2018 9:35 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/10/2018 11:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/10/2018 11:13 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/10/2018 11:10 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(01/10/2018 11:06 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/10/2018 5:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/09/2018 10:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/09/2018 9:25 CH)

Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2018 3:49 CH)

Dự thảo bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK quý IV năm 2018.(11/09/2018 3:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2018 3:31 CH)

Công văn số 2440/UBND-TH ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.(04/09/2018 5:24 CH)

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy...(04/09/2018 4:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(04/09/2018 3:27 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/08/2018 4:49 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/08/2018 6:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(27/08/2018 6:13 CH)

Nhắc nhở, chấn chỉnh đơn vị KDVT thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện...(24/08/2018 8:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (24/08/2018 6:04 CH)

Thông báo đơn vị ngừng hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (22/08/2018 5:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/08/2018 5:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/08/2018 5:43 CH)

Thông báo đơn vị ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/08/2018 11:01 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/08/2018 5:13 CH)

Thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/08/2018 5:26 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/08/2018 5:09 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/08/2018 5:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/08/2018 4:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/08/2018 4:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/07/2018 4:47 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/07/2018 4:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/07/2018 4:23 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/07/2018 9:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(26/07/2018 1:56 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2018 11:03 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2018 10:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/07/2018 10:19 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/07/2018 10:12 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/07/2018 10:59 CH)

Phối hợp thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/07/2018 5:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 11:44 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(16/07/2018 4:15 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2018 5:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2018 5:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/07/2018 5:27 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/07/2018 10:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/07/2018 6:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/07/2018 5:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/07/2018 4:45 CH)

Văn bản đính chính(06/07/2018 11:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/07/2018 10:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/07/2018 10:17 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/07/2018 5:22 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/07/2018 5:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 5:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 4:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 4:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/06/2018 4:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/06/2018 3:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/06/2018 4:09 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/06/2018 3:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/06/2018 3:12 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/06/2018 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/06/2018 3:06 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/06/2018 3:39 CH)

DỰ THẢO BIỂU ĐỒ VTK NĂM 2018(06/06/2018 6:15 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/06/2018 2:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/06/2018 11:17 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/05/2018 2:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/05/2018 6:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/05/2018 8:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/05/2018 6:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/05/2018 6:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/05/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:37 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định ằng ô tô.(17/05/2018 10:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/05/2018 10:29 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/05/2018 10:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/05/2018 9:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/05/2018 10:21 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/05/2018 5:52 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/04/2018 9:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/04/2018 9:04 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(24/04/2018 8:58 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/04/2018 4:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/04/2018 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 10:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 10:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 5:34 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/04/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố ddingj bằng ô tô.(18/04/2018 6:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 10:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 9:11 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 8:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 5:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/04/2018 9:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/04/2018 4:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/04/2018 4:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/04/2018 9:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/03/2018 4:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/02/2018 10:28 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(08/02/2018 9:29 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/02/2018 11:11 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/02/2018 11:00 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/02/2018 10:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/02/2018 10:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/02/2018 4:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/01/2018 9:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/01/2018 9:05 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/01/2018 11:25 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(26/01/2018 5:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/01/2018 10:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/01/2018 9:18 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(24/01/2018 5:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/01/2018 10:59 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/01/2018 10:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/01/2018 10:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/01/2018 10:38 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2018 6:21 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2018 9:51 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2018 5:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/01/2018 9:26 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/12/2017 5:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/11/2017 10:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/11/2017 5:47 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2017 10:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến. (14/11/2017 10:17 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/11/2017 10:11 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/11/2017 10:05 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI(09/11/2017 4:21 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/11/2017 4:15 SA)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/11/2017 9:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/11/2017 4:16 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/10/2017 9:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:07 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/10/2017 5:46 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/10/2017 5:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/10/2017 5:32 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/10/2017 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/10/2017 11:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (19/10/2017 9:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/10/2017 8:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/10/2017 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/10/2017 10:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/10/2017 10:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/10/2017 10:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/10/2017 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (12/10/2017 10:00 CH)

Thông báo tắc đường.(12/10/2017 9:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/10/2017 10:44 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/10/2017 9:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/10/2017 10:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/10/2017 10:44 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI QUÝ IV.2017.(04/10/2017 10:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/10/2017 10:46 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(29/09/2017 10:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/09/2017 10:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/09/2017 5:57 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/09/2017 12:07 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/09/2017 10:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2017 4:24 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2017 4:19 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/09/2017 5:16 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/09/2017 5:13 SA)

Thông báo đơn vị KDVT điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/08/2017 3:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/08/2017 3:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/08/2017 3:34 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(25/08/2017 2:49 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/08/2017 5:44 CH)

Xây dựng Biểu đồ chạy xe năm 2017.(21/08/2017 9:28 CH)

Thông báo đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/08/2017 3:30 CH)

Thông báo đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/08/2017 9:42 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/08/2017 8:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/08/2017 2:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/07/2017 11:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/07/2017 10:55 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên các tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/07/2017 11:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTKH cố định bằng ô tô. (25/07/2017 11:28 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/07/2017 11:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/07/2017 11:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2017 11:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/07/2017 11:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/07/2017 10:57 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 10:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 5:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/07/2017 10:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/07/2017 4:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2017 10:32 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/06/2017 5:25 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/06/2017 5:37 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/05/2017 3:17 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(23/05/2017 2:30 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(19/05/2017 4:26 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/05/2017 3:12 CH)

Thông báokết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/05/2017 3:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/05/2017 9:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(15/05/2017 2:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(12/05/2017 3:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/05/2017 10:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(09/05/2017 10:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(04/05/2017 2:25 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(03/05/2017 10:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(27/04/2017 11:04 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(24/04/2017 5:54 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(24/04/2017 5:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/04/2017 5:44 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/04/2017 4:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh(24/04/2017 4:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(21/04/2017 2:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(19/04/2017 9:51 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2017 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(17/04/2017 10:03 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(12/04/2017 9:49 CH)

Thông báo điều chỉnh hành trình chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(10/04/2017 9:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(10/04/2017 9:49 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (10/04/2017 9:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/04/2017 9:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/04/2017 9:18 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 3:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(05/04/2017 3:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(05/04/2017 3:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(05/04/2017 3:20 CH)

Biểu đồ vận tải khách năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 191/QĐ-SGTVT ngày 03/4/2017)(03/04/2017 9:51 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(29/03/2017 3:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(28/03/2017 6:26 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(27/03/2017 4:21 CH)

Thông báo kết quả đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh. (24/03/2017 2:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(23/03/2017 2:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(22/03/2017 3:01 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(19/03/2017 3:38 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/03/2017 11:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(06/03/2017 2:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(02/03/2017 10:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(02/03/2017 3:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(02/03/2017 2:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(28/02/2017 12:22 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(27/02/2017 9:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(23/02/2017 10:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/02/2017 10:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/02/2017 10:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(20/02/2017 10:49 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh Hà Nội - Điện Biên.(15/02/2017 10:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(15/02/2017 3:56 CH)

Thông báo kết quả đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(11/02/2017 12:12 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(08/02/2017 11:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/02/2017 9:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(03/02/2017 10:57 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/01/2017 6:18 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(17/01/2017 11:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh. (17/01/2017 11:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(16/01/2017 11:23 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(16/01/2017 11:11 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 6:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/01/2017 11:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/01/2017 11:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (10/01/2017 11:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(09/01/2017 9:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/01/2017 5:23 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/01/2017 5:20 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/01/2017 5:16 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(07/01/2017 5:12 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(07/01/2017 5:06 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(06/01/2017 10:39 CH)

Biểu đồ vận tải khách năm 2017.(06/01/2017 3:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(29/12/2016 8:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh Điện Biên Phủ - Mường Nhé(26/12/2016 9:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(24/12/2016 12:57 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(22/12/2016 10:02 CH)

Dự thảo biểu đồ VTK 2017(22/12/2016 3:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh Điện Biên-Thái Bình.(21/12/2016 4:48 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(16/12/2016 5:24 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh Điện Biên Phủ - Mường Nhé(16/12/2016 5:20 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(09/12/2016 9:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên chuyến VTHK cố định.(09/12/2016 6:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(09/12/2016 6:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(09/12/2016 6:41 CH)

Thống báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(03/12/2016 1:20 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(03/12/2016 1:07 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(30/11/2016 9:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(17/11/2016 8:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:15 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:11 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:06 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(08/11/2016 11:33 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(26/10/2016 12:48 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(26/10/2016 12:42 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(21/10/2016 4:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(21/10/2016 4:22 CH)

Thông báo lịch kiểm tra và hướng dẫn xây dựng báo cáo của Bến xe khách và các đơn vị kinh doanh...(19/10/2016 12:59 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(19/10/2016 12:54 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(19/10/2016 12:51 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định.(19/10/2016 12:37 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến.(17/10/2016 3:13 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(13/10/2016 2:35 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(12/10/2016 2:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(12/10/2016 12:49 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến. (12/10/2016 12:45 SA)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến(11/10/2016 12:55 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến Điện Biên - Lai Châu(07/10/2016 11:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(07/10/2016 11:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến.(07/10/2016 11:27 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến không thành công.(05/10/2016 11:04 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/10/2016 6:27 CH)

Thông báo giảm số chuyến xe.(01/10/2016 12:39 SA)

Thông báo giảm số chuyến xe(01/10/2016 12:35 SA)

Thông báo giảm số chuyến xe(01/10/2016 12:31 SA)

Thông báo về việc Xã hội hóa Đầu tư và khai thác Bến xe khách(01/10/2016 12:08 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến,(28/09/2016 4:40 SA)

Bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến VTK cố định (28/09/2016 4:32 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 7:07 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTK(23/09/2016 7:04 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTK(23/09/2016 7:00 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 3:56 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 3:37 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến .(23/09/2016 3:31 SA)

Thực hiện biểu đồ vận tải(10/09/2016 11:45 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(10/09/2016 11:41 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(10/09/2016 11:20 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:51 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:49 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:36 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTK cố định.(01/09/2016 2:50 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(25/08/2016 11:06 CH)

Thông báo tăng số chuyến trên tuyến VTK cố định(25/08/2016 10:47 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(17/08/2016 12:02 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(08/08/2016 10:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK (02/08/2016 11:54 CH)

Logo các hãng Taxi trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/01/2016 1:19 SA)

Công văn số 1650/SGTVT-QLVT ngày 21/6/2021 của Sở GTVT Hải Phòng(22/06/2021 8:23 SA)

Thông báo số 2816/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(21/06/2021 3:31 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/02/2019 10:29 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/01/2018 10:43 SA)

°