Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
470 người đang online

Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2019 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 18 - 11 - 2019
100%

Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2019 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung biểu đồ chạy xe trên các tuyến VTHK cố định bằng ô tô năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên năm 2020(13/01/2020 11:32 CH)

Quyết định về việc công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô năm...(02/01/2020 11:05 CH)

Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2019 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên (18/11/2019 4:54 CH)

(28/10/2019 9:58 CH)

Thông báo kết quả tuyển dụng tiếp nhận viên chức sở GTVT năm 2019(28/10/2019 5:03 CH)

°