Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
113 người đã bình chọn
838 người đang online

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.

Đăng ngày 20 - 07 - 2018
100%

Công ty CPVT ô tô Điện Biên giảm số chuyến chạy xe trên tuyến Điện Biên Phủ đi Mường Luân (Điện Biên Đông).

Tin mới nhất

Thông báo số 1918/TB-SGTVT ngày 22/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(23/07/2021 9:43 CH)

Thông báo số 1934/TB-SGTVT ngày 23/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(23/07/2021 4:18 CH)

Thông báo số 1903/TB-SGTVT ngày 21/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(21/07/2021 10:13 CH)

Công văn số 1882/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 19/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(19/07/2021 11:13 CH)

Thông báo số 1841/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(14/07/2021 10:11 CH)

Thông báo số 1792/TB-SGTVT ngày 09/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(09/07/2021 9:50 CH)

Thông báo số 1682/TB-SGTVT ngày 30/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(30/06/2021 9:48 CH)

Thông báo số 1666/TB-SGTVT ngày 29/6/2021 của Sở GTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến...(29/06/2021 4:27 CH)

Thông báo số 1665/TB-SGTVT ngày 29/6/2021 của Sở GTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến...(29/06/2021 4:23 CH)

Thông báo số 1649/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(28/06/2021 11:31 CH)

Thông báo số 1633/TB-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(25/06/2021 11:27 CH)

Công văn số 600/SGTVT-VTPT&NL ngày 02/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang(23/06/2021 2:57 CH)

Thông báo số 1324/TB-SGTVT-P5 ngày 22/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(23/06/2021 2:51 CH)

Công văn số 1294/SGTVT-P5 ngày 18/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(21/06/2021 10:40 CH)

Công văn số 2093/SGTVT-VT ngày 18/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(21/06/2021 10:38 CH)

Công văn số 968/SGTVT-QLVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(21/06/2021 10:36 CH)

Thông báo số 2816/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(21/06/2021 10:34 CH)

Thông báo số 1585/TB-SGTVT ngày 21/6/2021 của Sở GTVT Điện Biên về việc đơn vị đăng ký khai thác...(21/06/2021 4:47 CH)

Công văn số 1584/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 21/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên (21/06/2021 3:25 CH)

Thông báo số 1429/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên(21/06/2021 3:19 CH)

Thông báo số 1573/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(19/06/2021 4:36 CH)

Thông báo số 1552/TB-SGTVT ngày 17/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(17/06/2021 11:20 CH)

Công văn số 1544/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(17/06/2021 4:29 CH)

Công văn số 1734/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên(11/06/2021 5:55 CH)

Công văn số 904/SGTVT-QLVT ngày 10/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(11/06/2021 5:42 CH)

Thông báo số 1472/TB-SGTVT ngày 10/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(10/06/2021 10:51 CH)

Thông báo số 1721/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(10/06/2021 3:58 CH)

Thông báo số 1443/TB-SGTVT ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(08/06/2021 4:48 CH)

Công văn số 1823/SGTVT-QLVT ngày 08/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh(08/06/2021 4:26 CH)

Công văn số 1926/SGTVT-VT ngày 07/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(08/06/2021 4:23 CH)

Công văn số 670/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(07/06/2021 11:00 CH)

Công văn số 1596/SGTVT-QLVTPT,NL ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn(07/06/2021 10:58 CH)

Phương án số 1646/PA-SGTVT ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(07/06/2021 10:56 CH)

Công văn số 1048/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nam Định(07/06/2021 10:52 CH)

Công văn số 739/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(07/06/2021 10:50 CH)

Công văn số 846/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang(07/06/2021 10:46 CH)

Công văn số 1785/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 04/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh(07/06/2021 10:43 CH)

Công văn số 854/SGTVT-QLVT ngày 04/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu(07/06/2021 10:41 CH)

Công văn số 1588/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2021 của Sở GTVT Hà Tĩnh(07/06/2021 4:45 CH)

Công văn số 793/SGTVT-QLVT ngày 27/5/2021 của Sở GTVT Lai Châu(07/06/2021 4:43 CH)

Công văn số 845/SGTVT-KHHTC-AGTVT ngày 19/5/2021 của Sở GTVT Bắc Ninh(07/06/2021 4:40 CH)

Công văn số 1600/SGTVTXD-QLVT ngày 17/5/2021 của Sở GTVT- Xây dựng tỉnh Lào Cai(07/06/2021 4:37 CH)

Thông báo số 1032/TB-SGTVT-P5 ngày 25/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương(07/06/2021 4:28 CH)

Công văn số 1657/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn(07/06/2021 4:19 CH)

Thông báo số 1867/SGTVT-VT ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An(07/06/2021 4:17 CH)

Công văn số 2464/SGTVT-QLVT ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(03/06/2021 5:20 CH)

Công văn số 739/SGTVT-VTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang(03/06/2021 4:05 CH)

Công văn hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm...(03/06/2021 3:43 CH)

Phương án 1646/PA-SGTVT ngày 02/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Sơn La(02/06/2021 3:45 CH)

Công văn số 01/SCT-BCĐHĐTMBG ngày 02/6/2021 của Sở Công thương(02/06/2021 3:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(01/06/2021 5:38 CH)

Công văn về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai(01/06/2021 3:40 CH)

Công văn về việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(01/06/2021 3:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(28/05/2021 5:41 CH)

Thông báo số 1271/TB-SGTVT ngày 26/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên(26/05/2021 6:15 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(19/05/2021 5:49 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(19/05/2021 4:14 CH)

Tổ chức phương án vận tải hành khách liên tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...(17/05/2021 10:03 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên(16/05/2021 10:09 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Yên Bái đến các tỉnh có dịch Covid-19 và...(16/05/2021 9:52 CH)

Công văn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định(16/05/2021 5:43 CH)

Thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên(15/05/2021 5:40 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Sơn La đến các tỉnh có dịch Covid-19 ngược...(14/05/2021 5:24 CH)

Công văn hạn chế hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (14/05/2021 5:22 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh(13/05/2021 10:07 CH)

Công văn hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trong thời gian dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng(13/05/2021 5:31 CH)

Thực hiện hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo văn bản số 612/SGTVT-VTPT&NL ngày 12/5/2021...(13/05/2021 5:30 CH)

Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang(13/05/2021 5:27 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/05/2021 9:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định (12/05/2021 9:21 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên...(12/05/2021 5:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(12/05/2021 3:54 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(11/05/2021 10:16 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô trong thời gian dịch Covid-19(11/05/2021 5:55 CH)

Thông báo Các điểm dừng, đỗ trả khách của các phương tiện vận tải từ các địa phương có dịch...(11/05/2021 5:53 CH)

Công văn tổ chức vận tải hành khách, hàng hoá để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh...(10/05/2021 9:18 CH)

Công văn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Sơn La đi tỉnh Hòa Bình, Điện Biên và ngược lại.(10/05/2021 5:57 CH)

Công văn cập nhật thông tin về hoạt động vận tải khách của các địa phương trong tình hình dịch...(10/05/2021 5:39 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(08/05/2021 10:05 CH)

Công văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới...(08/05/2021 5:59 CH)

Thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi Vĩnh Phúc, Đà Nẵng(04/05/2021 10:20 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 11:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 10:38 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/04/2021 10:36 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/04/2021 11:19 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/04/2021 3:18 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(14/04/2021 4:08 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(13/04/2021 4:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(07/04/2021 4:00 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/04/2021 3:26 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô của đơn vị vận tải(01/04/2021 4:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH QUÝ I NĂM 2021(31/03/2021 9:36 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:26 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 6:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/03/2021 5:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(29/03/2021 10:32 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/03/2021 10:29 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của đơn vị...(23/03/2021 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(16/03/2021 10:25 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(16/03/2021 10:22 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô (12/03/2021 10:20 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(12/03/2021 10:18 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(11/03/2021 10:02 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(08/03/2021 9:59 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/03/2021 9:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/03/2021 9:38 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định Điện Biên - Nậm Nhùn (Lai...(03/03/2021 9:30 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(09/02/2021 5:26 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(02/02/2021 10:38 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(29/01/2021 10:56 CH)

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải dương(29/01/2021 9:35 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/01/2021 10:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(15/01/2021 10:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(15/01/2021 9:51 CH)

Công văn điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô Điện Biên - Quảng Ninh và...(11/01/2021 5:34 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(08/01/2021 3:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(06/01/2021 11:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(06/01/2021 3:37 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/12/2020 11:42 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(17/12/2020 11:01 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/12/2020 10:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/12/2020 10:42 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/12/2020 10:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(01/12/2020 10:37 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020(24/11/2020 10:49 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(19/11/2020 5:56 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 9:22 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 6:15 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(16/11/2020 6:15 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/11/2020 10:59 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(11/11/2020 4:29 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/11/2020 9:21 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 9:26 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 6:12 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 6:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/11/2020 4:12 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (05/11/2020 10:54 CH)

đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(03/11/2020 5:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(26/10/2020 4:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/10/2020 4:42 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(20/10/2020 10:29 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/10/2020 5:57 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/10/2020 5:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/10/2020 4:54 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/10/2020 5:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô (05/10/2020 5:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(05/10/2020 5:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(02/10/2020 4:50 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 521/QĐ-SGTVT NGÀY...(01/10/2020 4:20 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(30/09/2020 5:47 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(30/09/2020 5:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/09/2020 5:40 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/09/2020 3:45 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/09/2020 5:50 CH)

Công văn điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(22/09/2020 5:25 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(22/09/2020 3:43 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(21/09/2020 10:35 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(21/09/2020 3:38 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/09/2020 3:52 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(21/08/2020 4:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(19/08/2020 4:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/08/2020 3:52 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh(18/08/2020 9:44 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(18/08/2020 9:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(13/08/2020 11:55 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/08/2020 12:01 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(11/08/2020 11:51 CH)

Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh(11/08/2020 9:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(07/08/2020 11:58 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/08/2020 9:19 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(23/07/2020 2:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/07/2020 2:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(21/07/2020 11:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(20/07/2020 11:18 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/07/2020 3:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(17/07/2020 11:14 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/07/2020 9:17 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/07/2020 9:14 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(13/07/2020 10:46 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH QUÝ III NĂM 2020(10/07/2020 5:07 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/07/2020 10:44 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(07/07/2020 10:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/07/2020 11:16 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/07/2020 9:11 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(01/07/2020 11:12 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2020 11:10 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2020 11:04 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(30/06/2020 11:24 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(26/06/2020 8:50 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(26/06/2020 8:47 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(22/06/2020 10:19 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/06/2020 4:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(15/06/2020 4:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng k ý khai thác tuyến thành công(09/06/2020 9:20 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 11:06 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 11:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(05/06/2020 10:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(05/06/2020 10:12 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/06/2020 10:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(04/06/2020 10:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(03/06/2020 9:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/06/2020 11:30 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(02/06/2020 10:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/06/2020 9:43 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(01/06/2020 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(29/05/2020 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/05/2020 9:51 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(28/05/2020 9:48 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(27/05/2020 5:32 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(25/05/2020 4:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(21/05/2020 9:22 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(21/05/2020 9:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/05/2020 9:04 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(12/05/2020 6:05 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/05/2020 11:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/05/2020 11:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/05/2020 3:19 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/05/2020 3:16 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(29/04/2020 5:33 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(29/04/2020 5:24 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô...(24/04/2020 10:09 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/04/2020 9:13 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(24/04/2020 9:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 8:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 5:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2020 5:21 CH)

Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên(20/04/2020 4:09 CH)

Quyết định công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố...(16/04/2020 4:48 CH)

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ...(15/04/2020 4:46 CH)

Công văn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các...(31/03/2020 4:05 CH)

Công văn về việc hạn chế hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô để phòng, chống...(30/03/2020 3:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(25/03/2020 10:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(25/03/2020 10:30 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(20/03/2020 3:57 CH)

Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định...(19/03/2020 4:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/03/2020 3:59 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(16/03/2020 5:47 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 02/2020(16/03/2020 4:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định(13/03/2020 4:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/03/2020 5:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/03/2020 4:14 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(10/03/2020 9:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(09/03/2020 5:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/03/2020 3:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/03/2020 4:26 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/03/2020 4:23 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(03/03/2020 4:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/02/2020 9:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/02/2020 9:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(20/02/2020 10:36 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/02/2020 10:39 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 01/2020(17/02/2020 9:45 CH)

Công văn tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2020 theo định kỳ Quý II/2020(17/02/2020 9:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/02/2020 9:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(17/02/2020 9:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(17/02/2020 9:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (13/02/2020 4:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(13/02/2020 4:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(11/02/2020 4:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(11/02/2020 3:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/02/2020 9:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(10/02/2020 5:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/02/2020 5:19 CH)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU ĐỒ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG Ô TÔ NĂM 2020(06/02/2020 5:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/02/2020 5:17 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(06/02/2020 5:12 CH)

Công văn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra(05/02/2020 5:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(30/01/2020 5:25 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(21/01/2020 9:55 CH)

Quyết định về việc công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt(21/01/2020 9:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(16/01/2020 10:23 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 12/2019(15/01/2020 11:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/01/2020 10:58 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(15/01/2020 2:59 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(14/01/2020 10:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/01/2020 11:11 CH)

Quyết định về việc ngừng khai thác và đóng tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt(06/01/2020 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(03/01/2020 10:57 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2020(02/01/2020 6:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(02/01/2020 5:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(02/01/2020 5:11 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(02/01/2020 5:08 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/12/2019 5:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(26/12/2019 5:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(26/12/2019 5:22 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(26/12/2019 5:14 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/12/2019 5:42 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/12/2019 5:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/12/2019 5:28 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(20/12/2019 10:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(19/12/2019 8:25 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(18/12/2019 10:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(16/12/2019 10:15 CH)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến VTHK liên...(16/12/2019 9:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/12/2019 11:59 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/12/2019 10:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(13/12/2019 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(05/12/2019 2:41 CH)

Công văn về việc tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ vận tải khách năm 2020(02/12/2019 11:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/11/2019 10:58 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(28/11/2019 8:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(28/11/2019 8:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(28/11/2019 8:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(28/11/2019 8:37 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(25/11/2019 11:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/11/2019 11:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/11/2019 9:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(20/11/2019 8:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2019 8:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(19/11/2019 8:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(19/11/2019 8:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/11/2019 5:05 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải hành khách cố định tháng...(18/11/2019 4:58 CH)

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(18/11/2019 4:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(15/11/2019 5:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(13/11/2019 11:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/11/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(12/11/2019 9:44 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/11/2019 6:32 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định(08/11/2019 4:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/11/2019 6:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/11/2019 4:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/11/2019 4:34 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(30/10/2019 10:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/10/2019 10:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/10/2019 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/10/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/10/2019 10:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/10/2019 10:42 CH)

Thông báo về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/10/2019 8:51 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định Điện Biên - Hà Nội(18/10/2019 3:53 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/10/2019 8:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(11/10/2019 8:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(10/10/2019 8:42 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/10/2019 8:38 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh(09/10/2019 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(07/10/2019 4:08 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(04/10/2019 9:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(04/10/2019 4:04 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH QUÝ IV/2019(01/10/2019 9:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(30/09/2019 3:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/09/2019 3:45 CH)

Thông báo đơn vị ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/09/2019 9:49 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTK cố định tháng 8/2019(12/09/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 10:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 9:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(06/09/2019 6:00 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xe xuất bến các chuyến xe trên tuyến từ bến xe TP Điện Biên Phủ đi bến...(06/09/2019 5:00 CH)

Công văn v/v tham gia bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2019 theo định kỳ Quý IV/2019(03/09/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 5:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 4:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(29/08/2019 3:00 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định Mường Lay (Điện Biên) - Nậm Nhùn...(21/08/2019 5:03 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện Biên -...(19/08/2019 6:32 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/08/2019 6:24 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(13/08/2019 4:36 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 7/2019(12/08/2019 6:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/08/2019 4:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(08/08/2019 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/08/2019 10:25 CH)

Công văn về việc giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/08/2019 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/08/2019 10:05 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/08/2019 10:00 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/08/2019 9:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(31/07/2019 9:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(29/07/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(26/07/2019 9:38 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/07/2019 10:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(24/07/2019 10:05 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến vận tải hành khách cố định...(22/07/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(22/07/2019 9:14 CH)

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến cố định thành công(22/07/2019 3:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(19/07/2019 6:23 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(18/07/2019 3:23 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(17/07/2019 3:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(16/07/2019 10:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(15/07/2019 9:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/07/2019 10:17 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(12/07/2019 10:14 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến vận tải khách cố định tháng 6/2019(12/07/2019 10:10 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/07/2019 10:07 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(12/07/2019 9:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(09/07/2019 9:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(05/07/2019 4:03 CH)

Thông báo về việc khai thác tuyến cố định từ Hưng Yên đi Điện Biên và ngược lại(04/07/2019 9:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/07/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(03/07/2019 9:00 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(02/07/2019 10:00 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(02/07/2019 9:04 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(01/07/2019 10:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(27/06/2019 9:37 CH)

Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định (26/06/2019 10:03 CH)

Thông báo về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công khắc phục vị trí sạt lở do mưa...(26/06/2019 9:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/06/2019 11:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(25/06/2019 10:22 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện...(25/06/2019 10:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(24/06/2019 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(24/06/2019 5:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(21/06/2019 11:05 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGT tại các đơn vị vận tải(21/06/2019 10:12 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(21/06/2019 3:43 CH)

Thông báo đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh(20/06/2019 9:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(19/06/2019 10:37 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xe xuất bến các chuyến xe trên tuyến từ bến xe TP Điện Biên Phủ đi bến...(19/06/2019 6:00 CH)

Công văn phúc đáp công văn số 1053/SGTVT-QLVT&PT ngày 10/6/2019 của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên(19/06/2019 4:33 CH)

Công văn điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định Điện...(19/06/2019 2:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(17/06/2019 11:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(17/06/2019 9:18 CH)

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...(14/06/2019 9:25 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTHK cố định tháng 5/2019(14/06/2019 3:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/06/2019 11:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/06/2019 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(11/06/2019 9:24 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(10/06/2019 9:33 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/06/2019 10:57 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/06/2019 9:41 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về xe trung chuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên(06/06/2019 11:04 CH)

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Điện Biên đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi(05/06/2019 11:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/06/2019 10:47 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/06/2019 10:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/06/2019 9:44 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/06/2019 9:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(04/06/2019 5:44 CH)

Phúc đáp công văn số 4545/SGTVT-QLVT ngày 29/5/2019 của Sở GTVT thành phố Hà Nội(03/06/2019 9:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/06/2019 9:28 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định...(03/06/2019 6:04 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(29/05/2019 9:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(29/05/2019 9:01 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/05/2019 5:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(28/05/2019 8:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(28/05/2019 8:42 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/05/2019 5:41 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/05/2019 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(24/05/2019 10:43 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTK cố định tháng 4/2019(22/05/2019 6:00 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/05/2019 5:33 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(22/05/2019 4:41 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/05/2019 4:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(22/05/2019 4:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(22/05/2019 4:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(22/05/2019 4:21 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/05/2019 3:54 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/05/2019 3:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(15/05/2019 6:16 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 5:05 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 5:02 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/05/2019 4:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 5:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(14/05/2019 5:54 CH)

Thông báo chấm dứt hiệu lực phù hiệu của các phương tiện kinh doanh vận tải(14/05/2019 3:43 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/05/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(09/05/2019 9:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(08/05/2019 4:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(06/05/2019 10:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(06/05/2019 10:17 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/05/2019 9:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô(04/05/2019 9:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(02/05/2019 10:22 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(02/05/2019 10:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/05/2019 9:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/04/2019 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2019 10:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(22/04/2019 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định(18/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/04/2019 10:10 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/04/2019 9:07 CH)

Công văn nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị bỏ chuyến trên tuyến VTHK cố định tháng 03/2019(17/04/2019 10:00 CH)

Thông báo của Sở GTVT tỉnh Lai Châu về việc ngừng khai thác tuyến VTHK cố định(16/04/2019 9:27 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/04/2019 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(12/04/2019 9:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh bằng xe ô tô(10/04/2019 9:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/04/2019 10:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bằng xe ô tô(05/04/2019 10:00 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/04/2019 10:25 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/04/2019 10:06 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/04/2019 10:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/04/2019 10:01 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(01/04/2019 10:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/03/2019 8:48 CH)

Thông báo của Sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố...(27/03/2019 9:23 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô của đơn vị kinh doanh vận tải(14/03/2019 11:11 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/03/2019 2:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/03/2019 10:30 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(01/03/2019 10:24 CH)

Bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK năm 2019(01/03/2019 4:58 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải(01/03/2019 4:52 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/02/2019 5:31 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/02/2019 4:02 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/02/2019 3:58 CH)

Quyết định số 68/QĐ-SGTVT ngày 15/02/2019 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên(15/02/2019 4:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/02/2019 3:53 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô(11/02/2019 3:24 CH)

Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 31/01/2019 của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên(31/01/2019 4:42 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/01/2019 11:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/01/2019 10:59 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/01/2019 10:56 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/01/2019 10:52 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(25/01/2019 10:47 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 11:08 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:36 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/01/2019 10:27 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô (22/01/2019 11:03 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 11:00 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 10:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/01/2019 9:56 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/01/2019 11:08 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 11:04 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:54 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/01/2019 10:38 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động (giờ xe xuất bến) trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/01/2019 10:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/01/2019 5:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/01/2019 5:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/01/2019 5:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(16/01/2019 5:26 CH)

Điều chỉnh giờ xe xuất bến và thời gian giãn cách tối thiểu các chuyến xe trên biểu đồ vận tải.(15/01/2019 4:09 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(14/01/2019 5:21 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/01/2019 11:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/01/2019 5:18 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(10/01/2019 6:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(10/01/2019 4:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/01/2019 6:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/01/2019 6:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2019 5:13 CH)

Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/01/2019 5:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/01/2019 5:02 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/01/2019 2:45 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/01/2019 2:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2019 10:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/01/2019 10:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/01/2019 11:10 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2019(02/01/2019 10:15 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/12/2018 3:45 CH)

Phối hợp bổ sung biểu đồ VTK năm 2019(26/12/2018 3:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/12/2018 3:06 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/12/2018 3:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/12/2018 4:42 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/12/2018 4:38 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/12/2018 4:29 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/12/2018 4:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:40 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/12/2018 6:34 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô (19/12/2018 6:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/12/2018 6:23 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/12/2018 6:18 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/12/2018 5:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHk cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(17/12/2018 5:27 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(16/12/2018 5:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(13/12/2018 5:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(12/12/2018 11:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/12/2018 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/12/2018 10:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 9:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 3:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(07/12/2018 3:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(06/12/2018 3:30 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 5:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:41 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:35 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(03/12/2018 4:33 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/12/2018 3:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/11/2018 3:59 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/11/2018 4:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/11/2018 3:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/11/2018 3:51 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/11/2018 3:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2018 11:30 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2018 11:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(21/11/2018 11:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:11 CH)

Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:09 CH)

Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(20/11/2018 11:05 CH)

Điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/11/2018 11:01 CH)

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/11/2018 10:56 CH)

Đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố Hải Phòng(06/11/2018 10:46 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/11/2018 10:03 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:38 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:34 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/11/2018 10:32 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/11/2018 4:26 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian giãn cách tối thiểu trên biểu đồ vận tải khách(30/10/2018 4:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 10:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 10:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(26/10/2018 9:49 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến VTHK cố định bằng xe ô tô(25/10/2018 4:19 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/10/2018 9:46 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(19/10/2018 9:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/10/2018 9:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/10/2018 9:29 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(18/10/2018 9:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/10/2018 6:27 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án khai thác tuyến (điều chỉnh giờ xe xuất bến) trên tuyến Điện Biên...(15/10/2018 9:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(15/10/2018 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:21 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 5:05 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô (11/10/2018 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(11/10/2018 4:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/10/2018 4:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(09/10/2018 4:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:30 CH)

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(08/10/2018 11:14 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/10/2018 11:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:09 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:06 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:03 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 11:00 CH)

Trả lời đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:57 CH)

Từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(04/10/2018 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(04/10/2018 10:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/10/2018 9:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/10/2018 9:35 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(02/10/2018 11:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/10/2018 11:13 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/10/2018 11:10 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(01/10/2018 11:06 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(01/10/2018 5:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/09/2018 10:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(24/09/2018 9:25 CH)

Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2018 3:49 CH)

Dự thảo bổ sung, sửa đổi Biểu đồ VTK quý IV năm 2018.(11/09/2018 3:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2018 3:31 CH)

Công văn số 2440/UBND-TH ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.(04/09/2018 5:24 CH)

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy...(04/09/2018 4:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(04/09/2018 3:27 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/08/2018 4:49 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/08/2018 6:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(27/08/2018 6:13 CH)

Nhắc nhở, chấn chỉnh đơn vị KDVT thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vận tải và điều kiện...(24/08/2018 8:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (24/08/2018 6:04 CH)

Thông báo đơn vị ngừng hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (22/08/2018 5:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/08/2018 5:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/08/2018 5:43 CH)

Thông báo đơn vị ngừng khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/08/2018 11:01 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/08/2018 5:13 CH)

Thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/08/2018 5:26 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/08/2018 5:09 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến xe khai thác trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/08/2018 5:18 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/08/2018 4:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/08/2018 4:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/07/2018 4:47 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/07/2018 4:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/07/2018 4:23 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/07/2018 9:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định(26/07/2018 1:56 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2018 11:03 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2018 10:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/07/2018 10:19 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/07/2018 10:12 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/07/2018 10:59 CH)

Phối hợp thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/07/2018 5:52 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 11:44 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/07/2018 4:18 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(16/07/2018 4:15 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2018 5:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2018 5:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/07/2018 5:27 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/07/2018 10:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/07/2018 6:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/07/2018 5:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/07/2018 4:45 CH)

Văn bản đính chính(06/07/2018 11:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/07/2018 10:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/07/2018 10:17 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/07/2018 5:22 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/07/2018 5:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 5:08 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 4:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/07/2018 4:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/06/2018 4:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/06/2018 3:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/06/2018 4:09 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/06/2018 3:58 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/06/2018 3:12 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/06/2018 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/06/2018 3:06 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/06/2018 3:39 CH)

DỰ THẢO BIỂU ĐỒ VTK NĂM 2018(06/06/2018 6:15 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/06/2018 2:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/06/2018 11:17 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/05/2018 2:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/05/2018 6:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/05/2018 8:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(29/05/2018 6:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/05/2018 6:32 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/05/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:43 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/05/2018 5:37 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định ằng ô tô.(17/05/2018 10:33 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/05/2018 10:29 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/05/2018 10:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/05/2018 9:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/05/2018 10:21 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/05/2018 5:52 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/04/2018 9:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/04/2018 9:04 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ôt ô.(24/04/2018 8:58 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/04/2018 4:34 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/04/2018 4:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 10:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 10:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/04/2018 5:34 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/04/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố ddingj bằng ô tô.(18/04/2018 6:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 10:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 9:11 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2018 8:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 8:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 5:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/04/2018 5:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/04/2018 9:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/04/2018 4:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/04/2018 4:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/04/2018 9:39 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/03/2018 4:16 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(23/02/2018 10:28 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(08/02/2018 9:29 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/02/2018 11:11 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/02/2018 11:00 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/02/2018 10:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/02/2018 10:31 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/02/2018 4:12 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/01/2018 9:20 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/01/2018 9:05 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/01/2018 11:25 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(26/01/2018 5:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/01/2018 10:21 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/01/2018 9:18 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(24/01/2018 5:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/01/2018 10:59 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/01/2018 10:54 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/01/2018 10:49 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/01/2018 10:38 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2018 6:24 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(08/01/2018 6:21 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2018 9:51 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(05/01/2018 5:31 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI KHÁCH NĂM 2018(02/01/2018 9:26 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/12/2017 5:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/11/2017 10:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/11/2017 5:47 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/11/2017 10:53 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến. (14/11/2017 10:17 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/11/2017 10:11 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/11/2017 10:05 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI(09/11/2017 4:21 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/11/2017 4:15 SA)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(03/11/2017 9:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(01/11/2017 4:16 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(31/10/2017 9:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:17 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:13 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(30/10/2017 9:07 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/10/2017 5:46 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(27/10/2017 5:42 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/10/2017 5:32 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(23/10/2017 10:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(20/10/2017 11:43 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (19/10/2017 9:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/10/2017 8:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/10/2017 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(16/10/2017 10:57 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/10/2017 10:01 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/10/2017 10:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(12/10/2017 10:52 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô. (12/10/2017 10:00 CH)

Thông báo tắc đường.(12/10/2017 9:04 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(10/10/2017 10:44 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(09/10/2017 9:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(06/10/2017 10:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(05/10/2017 10:44 CH)

BIỂU ĐỒ VẬN TẢI QUÝ IV.2017.(04/10/2017 10:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(02/10/2017 10:46 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(29/09/2017 10:36 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(26/09/2017 10:42 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/09/2017 5:57 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(19/09/2017 12:07 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/09/2017 10:11 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2017 4:24 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/09/2017 4:19 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/09/2017 5:16 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/09/2017 5:13 SA)

Thông báo đơn vị KDVT điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(29/08/2017 3:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/08/2017 3:41 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô(28/08/2017 3:34 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(25/08/2017 2:49 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(22/08/2017 5:44 CH)

Xây dựng Biểu đồ chạy xe năm 2017.(21/08/2017 9:28 CH)

Thông báo đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/08/2017 3:30 CH)

Thông báo đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/08/2017 9:42 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(15/08/2017 8:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/08/2017 2:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/07/2017 11:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(28/07/2017 10:55 CH)

Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động trên các tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(27/07/2017 11:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTKH cố định bằng ô tô. (25/07/2017 11:28 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/07/2017 11:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(25/07/2017 11:20 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(24/07/2017 11:07 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/07/2017 11:02 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(21/07/2017 10:57 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 10:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:50 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:48 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 9:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(18/07/2017 5:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/07/2017 10:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(14/07/2017 4:31 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/07/2017 10:32 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(13/06/2017 5:25 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(07/06/2017 5:37 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/05/2017 3:17 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.(23/05/2017 2:30 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(19/05/2017 4:26 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/05/2017 3:12 CH)

Thông báokết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/05/2017 3:00 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/05/2017 9:56 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(15/05/2017 2:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(12/05/2017 3:31 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/05/2017 10:54 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(09/05/2017 10:45 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(04/05/2017 2:25 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(03/05/2017 10:39 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(27/04/2017 11:04 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(24/04/2017 5:54 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(24/04/2017 5:50 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/04/2017 5:44 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/04/2017 4:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh(24/04/2017 4:35 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(21/04/2017 2:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(19/04/2017 9:51 CH)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(17/04/2017 10:07 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(17/04/2017 10:03 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 10:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:47 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:39 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(17/04/2017 9:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(12/04/2017 9:49 CH)

Thông báo điều chỉnh hành trình chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(10/04/2017 9:53 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(10/04/2017 9:49 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (10/04/2017 9:45 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 9:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/04/2017 9:24 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/04/2017 9:18 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/04/2017 3:38 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(05/04/2017 3:28 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(05/04/2017 3:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(05/04/2017 3:20 CH)

Biểu đồ vận tải khách năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 191/QĐ-SGTVT ngày 03/4/2017)(03/04/2017 9:51 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(29/03/2017 3:30 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(28/03/2017 6:26 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(27/03/2017 4:21 CH)

Thông báo kết quả đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh. (24/03/2017 2:58 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(23/03/2017 2:55 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(22/03/2017 3:01 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(19/03/2017 3:38 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/03/2017 11:33 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(06/03/2017 2:56 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(02/03/2017 10:24 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(02/03/2017 3:00 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(02/03/2017 2:46 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(28/02/2017 12:22 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(27/02/2017 9:27 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(23/02/2017 10:40 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/02/2017 10:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(23/02/2017 10:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(20/02/2017 10:49 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh Hà Nội - Điện Biên.(15/02/2017 10:55 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(15/02/2017 3:56 CH)

Thông báo kết quả đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(11/02/2017 12:12 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(08/02/2017 11:45 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/02/2017 9:25 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(03/02/2017 10:57 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(24/01/2017 6:18 CH)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(17/01/2017 11:48 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh. (17/01/2017 11:40 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:36 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:26 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(16/01/2017 11:23 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 11:19 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(16/01/2017 11:11 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(16/01/2017 6:14 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/01/2017 11:50 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(10/01/2017 11:37 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (10/01/2017 11:33 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(09/01/2017 9:28 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(07/01/2017 5:23 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/01/2017 5:20 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(07/01/2017 5:16 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh(07/01/2017 5:12 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(07/01/2017 5:06 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh.(06/01/2017 10:39 CH)

Biểu đồ vận tải khách năm 2017.(06/01/2017 3:09 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định nội tỉnh.(29/12/2016 8:58 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh Điện Biên Phủ - Mường Nhé(26/12/2016 9:06 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(24/12/2016 12:57 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(22/12/2016 10:02 CH)

Dự thảo biểu đồ VTK 2017(22/12/2016 3:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định liên tỉnh Điện Biên-Thái Bình.(21/12/2016 4:48 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(16/12/2016 5:24 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định nội tỉnh Điện Biên Phủ - Mường Nhé(16/12/2016 5:20 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(09/12/2016 9:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên chuyến VTHK cố định.(09/12/2016 6:48 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(09/12/2016 6:45 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(09/12/2016 6:41 CH)

Thống báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(03/12/2016 1:20 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(03/12/2016 1:07 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(30/11/2016 9:20 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định(17/11/2016 8:56 CH)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:15 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:11 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định. (09/11/2016 12:06 SA)

Thông báo giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định.(08/11/2016 11:33 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK không thành công.(26/10/2016 12:48 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(26/10/2016 12:42 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(21/10/2016 4:30 CH)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(21/10/2016 4:22 CH)

Thông báo lịch kiểm tra và hướng dẫn xây dựng báo cáo của Bến xe khách và các đơn vị kinh doanh...(19/10/2016 12:59 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định(19/10/2016 12:54 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định.(19/10/2016 12:51 SA)

Thông báo kết quả đăng ký khai thác tuyến VTK cố định.(19/10/2016 12:37 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến.(17/10/2016 3:13 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(13/10/2016 2:35 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(12/10/2016 2:38 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(12/10/2016 12:49 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến. (12/10/2016 12:45 SA)

Thông báo điều chỉnh giờ xuất bến(11/10/2016 12:55 SA)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến Điện Biên - Lai Châu(07/10/2016 11:37 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến(07/10/2016 11:34 CH)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến.(07/10/2016 11:27 CH)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến không thành công.(05/10/2016 11:04 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công(03/10/2016 6:27 CH)

Thông báo giảm số chuyến xe.(01/10/2016 12:39 SA)

Thông báo giảm số chuyến xe(01/10/2016 12:35 SA)

Thông báo giảm số chuyến xe(01/10/2016 12:31 SA)

Thông báo về việc Xã hội hóa Đầu tư và khai thác Bến xe khách(01/10/2016 12:08 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến,(28/09/2016 4:40 SA)

Bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến VTK cố định (28/09/2016 4:32 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 7:07 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTK(23/09/2016 7:04 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến trên tuyến VTK(23/09/2016 7:00 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 3:56 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(23/09/2016 3:37 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến .(23/09/2016 3:31 SA)

Thực hiện biểu đồ vận tải(10/09/2016 11:45 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(10/09/2016 11:41 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(10/09/2016 11:20 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:51 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:49 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(01/09/2016 11:36 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTK cố định.(01/09/2016 2:50 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(25/08/2016 11:06 CH)

Thông báo tăng số chuyến trên tuyến VTK cố định(25/08/2016 10:47 CH)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.(17/08/2016 12:02 SA)

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến.(08/08/2016 10:51 CH)

Thông báo giảm số chuyến trên tuyến VTHK (02/08/2016 11:54 CH)

Logo các hãng Taxi trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/01/2016 1:19 SA)

Công văn số 1650/SGTVT-QLVT ngày 21/6/2021 của Sở GTVT Hải Phòng(22/06/2021 8:23 SA)

Thông báo số 2816/TB-SGTVT ngày 19/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa(21/06/2021 3:31 CH)

Thông báo đơn vị giảm số chuyến chạy xe trên tuyến VTHK cố định bằng ô tô(22/02/2019 10:29 SA)

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định bằng ô tô.(11/01/2018 10:43 SA)

°